Оптимизация на процеса на строителството

Всеки строителен проект в началния етап изисква ясно разбиране на бъдещите разходи. Инвеститорите също проявяват интерес към оптимизиране на разходите на всички етапи от проекта.

Днес, в труден момент за развитието на бизнеса и Българската икономика като цяло, препоръчително е да се оптимизират разходите, които възникват от първите минути на съществуването на проекта. Това важи особено за строителната индустрия. Загубите от непредвидени разходи в повечето случаи водят до факта, че инвеститорът инвестира много повече средства от планираното. Рисковано е да се надяваме на компенсация за вложените средства след продажбата на обекта. За да управлявате печеливш бизнес, трябва да започнете да планирате инвестиционните си дейности много преди подписването на договора.

Прието е разходите да се разделят на два основни типа:

  • Тези, които добавят стойност. С други думи, това е всичко, което може да се отдаде на строителни материали, работа по довършване и оборудване на помещения и т.н.
  • Разходи, които не добавят стойност. Те се разбират като загуби, които могат да възникнат в резултат на неправилни инвестиционни дейности. Всеки бизнес е проектиран да носи печалба. И ако загубите са твърде големи, тогава най-вероятно инвестираният проект няма да може да се оправдае, а просто да се възстанови.

И ако всичко е ясно с първата категория, тогава основната задача на управлението върху строителен проект е да проучи произхода на загубите, да разработи механизми за тяхното отстраняване.

За да извършите успешно управленско счетоводство, трябва да знаете основните видове загуби:

  • при погрешно планиране съществува риск от вливане на допълнителни инвестиции;
  • ненавременният отговор със сигурност ще доведе до появата на ненужен разход;
  • същата ситуация ще възникне при непредвидена работа, която е изпълнена с допълнителни разходи;
  • неспазването на срокове на който и да е етап от строителството генерира пропуснати печалби;
  • без обективна оценка е невъзможно да се получи висока мотивация за работата на целия екип.

Всеки процес има свои необратими последици. Следователно, колкото по-скоро премахнете възможните недостатъци в планирането, толкова по-ефективен ще бъде вашият проект.

Какво трябва да знае един начинаещ мениджър

Повечето компании, които участват в инвестиционни и строителни проекти, правят типични грешки в управленското счетоводство. Например планираните показатели се различават от действителните с повече от сто хиляди лева. Или нека разгледаме по-отблизо работата на всеки от отделите. Действията на служителите от един и същ екип не винаги са координирани. Финансистите са фокусирани върху намаляването на разходите, а мениджърите не пестят от скъпо оборудване. И това са най-простите примери, при които коренът на проблема на целия проект може да се види с просто око. Всеки от лидерите е отговорен само за своята част от процеса. Както показва практиката, такъв подход не носи желания ефект и, напротив, вреди на резултата.

Как да направя информацията оперативна и достъпна.

Струва ни се, че отговорът на този въпрос се крие в създаването на единно пространство, изпълнено с необходимата информация. Това е автоматизирана система за събиране, изчисляване, представяне на данни и управление на проекти в строителната индустрия.

Използването на програмата ще позволи на всички участници в действието да са наясно с промените по всяко време. Всяко събитие тук е обвързано с календарен график, преглеждайки кой ще бъде ясно видим кой, кога и къде е похарчил бюджетните пари, отпуснати за строителство. По този начин на началния етап е възможно да се определи възможността за придобиване на определен материал, оборудване и други устройства. Освен това програмата ви позволява да:

  • финансови структури за наблюдение на движението на средства не само за определен период, но и след всеки етап от работата;
  • ръководството, което контролира целия процес, вижда движението по всички разходни елементи;
  • всеки, който работи по конкретна задача, може да провери графика онлайн и да направи заключения.

Процесите на глобализация и въвеждането на информационни технологии от ново ниво принуждават човек да върви в крак с времето. Ако се научим да се възползваме максимално от техническите възможности, които се откриват пред нас, ще можем бързо да реагираме на текущите промени и да се научим как ефективно да водим записи в строителството.

Оптимизирайте разходите, като елиминирате непланираните разходи. Мит или реалност?

Важен проблем е и съществуването на ненужни разходни елементи. С правилното и рационално планиране и оптимизиране на разходите можете да получите напълно висококачествен проект. Ежедневната свежа информация за промените в ситуацията позволява на мениджъра ясно да проследява отклоненията на действителните стойности на показателите от планираните. Такава хирургическа интервенция ви спестява от голямо количество ненужна работа и значителни финансови разходи.

Отърваването от непланирани разходи е достатъчно лесно. Програмата за оптимизация съдържа всички ключови точки, чрез които можете да получите обща информация за даден обект.

Времето е пари

Също толкова важен тип загуба е неспазването на срокове на който и да е етап от строителството. От практиката се вижда, че почти половината от всички поръчки се доставят много по-късно от установените срокове. Сложността на ситуацията се крие във факта, че строителният бизнес е доста специфичен отрасъл. При сключване на договор, клиентът и изпълнителят, разбира се, определят всички срокове за завършване на конструкцията. Но ако не обвържете този договор с мрежовия график, контролът на процеса се губи незабавно. Програмата автоматично показва информация за времето на определени събития, като по този начин напомня на мениджъра за необходимостта от действие за успешно завършване на стартирания етап.

Ако търсите SEO оптимизация на строителен сайт, то можете да се свържете с нас: e-mail office att w-seo dott com

Мотивацията на служителите е последният вид загуба, която носи със себе си скрита опасност. Програмата включва способността да се изчислява представянето както на екип, който работи на отделен сайт, така и на конкретно лице, отговарящо за техния сегмент. В резултат на това потребителят може да види тримесечния бонус на екрана, измерен като процент. Важно е отчетите да не се натрупват, а да се генерират ежедневно. Така човек ще може ясно да разбере колко добре са организирани неговите дейности и какъв бонус го очаква в крайна сметка.

Оцени статията
( 2 assessment, average 5 from 5 )
Сподели с приятел
Znanie.net - с любов към науката
Add a comment